Rymdbrev från Jupiter

Hallå gott folk!

En ny era.
En ny hemsida.

Ur SVT:s dokumentär om Talad Rock'n'roll/Det talade Ordet som rockupplevese 1987

Ur SVT:s dokumentär om Talad Rock’n’roll/Det talade Ordet som rockupplevese 1987