DU SKA HA DIAGNOS FÖR ATT VARA KONSTNÄR

Proveniens är ett begrepp inom konstvetenskap – och musikvetenskap som innefattar uppgifter om ett värdefullt objekts ursprung, samt ägar- och annan historia.

För att ett konstverk ska inkluderas med proveniens krävs bland annat uppgifter om viktiga utställningar där konstverket varit med, samt uppgifter om omnämnanden eller avbildning i publicerade fackböcker.

Marknadsvärdering med information om verkets proveniens är på stark frammarsch. Snart finns krav på ett slags objektets storytelling.

Läkarintyg, psykologbehandlingar och diagnosutredningar blir guld i kanten till värderingen av ett verk.  Objektet befästs med ett slags skvallerkultur. Det privata och offentliga glider samman.  Läsupplevelsen och tolkning av ett verk är på väg att ändras Ingen poet av rang är sannolikt det minsta frisk

Proveniensen har blivit allt viktigare för ett verk efter en rad kända teveprogram som bland annat Antikrundan. Man efterfrågar sånt som gör kreationen superunik. Sensationella uppgifter som gör sig bra till samtal med drinkar i salongen.

Är författaren bipolär, eller har asbergers syndrom, tillåts psykologer och terapeuter att uttolka verket på ett sätt där litteraturkritiker tidigare haft tolkningsföreträde.

I framtiden kommer all konst och litteratur bedömas utifrån konstnärens diagnos. Den kommer vara fäst vid objektet som en VDN-etikett eller bruksanvisning om hur du läser verket. Objektet ges en extra identitet med konstnärens övriga liv och historia.

Har författaren suttit på mentalsjukhus blir proveniensen av ännu större värde.
Bokstavskombinationen sätter tavlan i en utvidgad kontext. Motivet, färgerna och karaktärerna kan förstås genom en belysning av skaparens sjukdom.

En tavla utan konstnärens diagnos gör den mindre intressant för mottagaren. En schizofren målares signum kanske finns i allt gult han använt, en paranoid författare döljer sig bakom drömmetaforer. En roman med hyperaktiv text visar att skapelsen är gjord av en ung man med ADHD.

För att räknas till den genuina konsten måste du ha en diagnos. Framtidens konst är diagnosbaserad.

Published by