ARTIKLAR – Kulturhuvudstadens tidning Okt 1998X

Ur: Har litteraturen en framtid?

Håller den seriösa litteraturen på att marginaliseras?

En konstnär blir aldrig accepterad förrän han bekänt sig till normalitetens beklämmande träskmarker, sagt ja till den tristess och likformning man brukar kalla samförstånd. Därför finns det anledning för den seriösa litteraturen att söka sig bort från mediagetto och marknadskliché. Lagomkulturen kan med fördel tuggas på cocktailpartyt och utgöra norm för god respektive dålig smak.

Träd utanför mallarna och du är marginaliserad! Utmärkt! Varför trängas i pisspottan?

Men det tragiska i sammanhanget är mottsättningen mellan att nå en publik och att vara finkulturell. Distinktionen blir tydligast på vissa kultursidor där poserandet i allvar kan ta sig rent löjliga proportioner. Avsaknaden av humor är ibland så markant att den s.k “seriositeten” framstår som ett skämt. Att vara underhållande är en dödssynd. Det innebär implicit att seriös kultur är tråkig. Är det så ni ill ha det, fina etablissemang?
PÅ en lyrikafton stod en kille och skrek när jag läste mina mest fridfulla och harmoniska naturdikter. – Vad tycker ni att vi ska göra med honom, frågade jag publiken milt och pekade på fridstöraren. – Ge dig iväg. Det är roligare utan dig, ropade arbetarklassen tillbaka och stirrade på mig. Chockad och förundrad över livets mysterium packade jag ner den svindyra guldmikrofonen i det svindyra leopardetuiet. – Ge dig iväg, Östermalmsjävel, skrek den uppretade mobben. Jag förstod nog piken fast den var fin.

Den seriösa litteraturen hade definitivt marginaliserats.

Hur ser du på “nya vägar” för litteraturen? Hur kommer den tryckta litteraturen att hävda sig gentemot den digitaliserade?

Akademisk kompetens styrd av konsumentprisindex, eller litterära bordeller kan vara sköna sätt att mötas på. IT och interaktiva medier finns ju redan. Och de fungerar utmärkt för den elektroniska löpeld som sprids från mun till mun. Ord är magiska. De frambesvärjer samband som inte alls behöver finnas, men som i och med en benämning börjar existera i en konkret eller fiktiv värld. Den digitaliserade viskningen i en världsdel ger upphov till en rörelse i en annan.
Så långt de teknologiska revolutionen. Men vad är det som ska säljas?
Stereotypiseringen av mänskligt beteende ökar och enfalden mångdubblas. Fler mobiltelefoner kommer att sprida sitt meningslösa pladder och smutsa ner varje möjlighet till tystnad. Mediabruset förgiftar de som inte haft kraft nog, eller möjlighet att dra sig undan sjukdomen. Fler människor vill arbeta inom kommunikation, men den stora frågan kvarstår:

Vad är det egentligen som ska kommuniseras?

I en tid av andlig fattigdom blir det skrivna Ordet som tunnaste bladguld. Att den tryckta litteraturen då kommer att slåss mot den digitaliserade är givet. Med knytnävarna.
När Sony Music slarvade med distributionen av min debut-cd blev internet en snabb väg till kommunikation, massmöte och lyxmiddagar. Litterär performance om du så vill?

Vad kommer litteratur att vara i framtiden? Vilka blir framtidens litterära referenser? Kommer det att finnas nya genrer?

Brytningspunkten inför rymdåldern iennbär en ny generations poetiska tilltal, beröringspunkten mellan bok, tv, intervjuer, film, artiklar med mera. Och det är just där! – i det genreöverskridande mötet mellan skiftande uttrycksformer nånting nytt intressant händer. Tolkningen av verket uppstår mellan uttrycksformerna.
Med syntetiska hybrider datastyrda av din egen fantasi kommer du i litterär form att kunna besöka en rad magiska världar. I digital dramatik och interaktiva diktsamlingar kan du komplettera ditt vanliga jag med t.ex. en rymdvandring. I texternas skenvärldar och i anslutning till digitala nätverk kan du skapa en egen bildväv av associationer och tankemönster. Som en kedja av händelser där en länk griper tag i en annan.

En bok är en pjäs är en dansföreställning är ett konstverk är en rockvideo!

Men det är fortfarande det SKRIVNA ORDET som är utgångspunkten och som måste ge kraft att uttala, betona och sätta orden i rörelse. Utan den kraften finns det ingen möjlighet att skapa en expansiv upplevelse – varken muntligt, digitalt eller på boksidan!

[ Tillbaka till Artiklar ]

Published by