I TV FINNS GUD, SVT 1991

“Runt TV:n samlas familjen för att värma sina liv”. Satir om TV:n som den moderna tidens lägereld. Ambient: Skopolamin. Filmat av Kjartan Slettemark.
Ur DVD:n Under De Blodröda Skuggorna från boken Det falska Paradiset av iodine Jupiter 2005

Posted in Uncategorized

Published by