JAG SPRÄNGER MIG SJÄLV I ETT SHOPPINGCENTER

Läsare av god litteratur !

Min femte bok En tjänstemans meditationer med departementschef Sten Hammar utkommer tidig september  2018. Boken ges ut av MultiMedia Movement.

Jag har skrivit boken av två skäl: Dels för att det är roligt (plågsamt) att skriva, men också för att någonting måste göras, folk lider tusen kval, men jag ska bistå med vad jag kan. Jag citerar your boken:

“Jag är beredd att offra livet för kommersialismen. Är det nödvändigt spränger jag mig själv i ett shoppingcenter. Jag värnar om friheten att få shoppa, att få leva som konsument.”

Nationaldagen bejublas av allt fler, men vi saknar högtidsdagar för sann lustfylld konsumtion. Black Friday är bara en vulgär parodi på låga mänskliga begär. Det en smutsig dag utan avsikt till reflektion. Min längtan efter en konsumtionsestetik är djupt lidelsefull.

Under nationella konsumtionsdagar ska jag shoppa så mycket jag kan. Och så värdegrundat jag kan. Jag ska dyrka, avguda dig, älska dig såsom min nästa. Jag ska komma hem med armarna fulla av produkter. Jag ska bli en del av kulturens nya själ, finna sammanhang och mening med mitt liv. Att känna mig delaktig i ett system av förbrukning gör mig trygg i vissheten om att jag vandrar på en gemensam, naturlig och utstakad väg.

Att känna mig bekväm i en superkommersiell livsform är utvägen ur ett känslomässigt utanförskap. Att konsumera mig in i ett tillstånd av lycka är Kungsleden i mitt grå, förutsägbara liv. Genom att följa mig, Sten Hammar och Partiet i boken, ska du finna en väg som passar dig suveränt.

Shopping skiljer oss från djuren. Jag ser en dygd i att konsumera av kärlek till västvärldens ideal. Att med lust och hängivenhet anamma Marknaden är vägen till frihet och deltagande. Inneboende i den moderna människans liv är att glädjefullt bejaka vår köpreligion. Det är det naturliga sättet till harmoni och att undslippa konflikter med inre röster som säger att du gör fel. Det gör du inte. Njut istället av att vara ett hjul i ett maskineri. Det är du som får samhället att gå runt.

Många springer utan att veta vad de letar efter, men du är fri att söka delaktighet och gemenskap. Du ska göra din köpprocess rituell, andlig och med förtröstan om att du gör rätt. Det du köper ska vara inslaget i presentpapper av guld och som gåvor till dig själv. Gåvorna ska öppnas med andakt som om att du är med om något storslaget, fantastiskt, som en del av en process.  Kvalitet i stället för kvantitet ska vara ditt personliga motto.

Ni 365 förväntansfulla dagar av shopping. Jag ska leva ut konsumtionsestetiken, få mitt väsen att blomstra. Tack för att ni finns.

Jag älskar er förbehållslöst.

flyer_180621

iodine med en företagsbindel runt armen som demonstration av konsumtionsestetikens frigörande kaft.

Tack, Lina Löfström- Baker, för avslutande bilden