RESTUARANG KRÅNGEL PEHRS

krångel perhs

Ett spännande koncept är viktigt för att synas. Restaurang Krångel Pehrs har lyckats. Det är krångligt att beställa in maten, tar oändlig tid, är byråkratiskt och leder efter en stund till fullständig utmattning. Ofta får man in fel mat vid fel tidpunkt och visas runt i lokalen när man väl ska betala. Krångel Pehrs gör skäl för namnet. Vi i Matpatrullen ger restaurangen betyget fem fyllda kalkoner. Motivering: en upplevelse värd namnet.

(Ur Fuck around the clock, iodine Jupiter, 2010)

ÄPPELSEKTEN, GEORGE ORWELL OCH EN HYLLAD REKLAMFILM

Macintosh_Jobs_19841

Apples Macintosh ”1984” är en av världens mest omtalade reklamfilmer och som bygger på George Orwells roman “1984”. Den presenterades på rekorddyr reklamtid under amerikanska Super Bowls tv-sändning samma år. Evenemanget är ett av USAs största och passade fint för lanseringen av den nya produkten. Filmen regisserades av Ridley Scott som tidigare frambringat storfilmer som bland annat Blade Runner och Alien.

15206602057_db586d21bf_z

I filmens denotativa aspekt skildras en ung vältränad kvinna som springer i en apokalyptisk fabrikslokal med en stor slägga i handen. Hennes röda sportshorts, vita linne och röda gymskor kontrasteras mot den betonggrå interiören. Kraftigt beväpnad militärpolis rusar bakom henne som om hon är förföljd och ska gripas. Under hennes energifyllda språngmarsch passerar hon långa rader med uniformsklädda huvudrakade arbetare. De är grå, anonyma och avpersonifierade. De marscherar taktfast genom underjordiska tunnlar mot något slags auditorium. De når sina platser, sätter sig, stelt och uttryckslöst, tittar framför sig på en gigantisk tv-skärm. En ledare, en Big Brother, talar till massan om ideologi och trygghet. ”Vi är ett folk med En vilja”, eldar han på. Ledargestaltens framförande syns som närbild växelvis med kvinnans framåtrörelse, liksom militärens jagande. Ljudet av disharmoniskt fabriksgnissel och dovt mullrande ger nerv och puls och ökar dramatiken till det crescendo som komma skall.

apple-1984-2004-remake

Militärpolisen har nästan nått fram till kvinnan då hon plötsligt stannar upp och svingar släggan mot skärmen. Monitorn träffas och exploderar. En vind av strålningsliknande ljus sveper över de förslavade arbetarna. En mörk speakerröst meddelar suggestivt att: ”On January 24th Apple computer will introduce Macintosh. And you will see why  ’1984’ won´t be like ’1984.’”

imagesGDC33B3V

Samspelet mellan bild, ljud, V/O-röst med avslutande reklamtext och logga bygger upp en storartad stämning. Apples ”1984” är på många sätt en mycket speciell reklamfilm. Vi ser inte ens produkten i bild. Den hade vid inspelningen inte kommit ut på marknaden. Det retoriska grepp filmen väljer, Pathos med stark känsla, vänder sig till en bred målgrupp.

I konnotationen finns frihetsdyrkan och idrott, det friska och goda mot det onda och mörka. En klassisk dramaturgi.

Rädslan för att det fria ordet ska styras centralt gör att jag måste kommunicera mig ur det med en Macintosh-dator. Köper jag den blir jag en av dem som räddar världen. En i den framväxande äppelsekten Apple.

Varsågod, här följer en av välden mest kända reklamfilmer – Apple Macintoch “1984”

TÄNK UTANFÖR BOXEN

sdlspd8c635-nh

“Tänka fritt är stort men tänka rätt är större.” Thomas Thorilds citat står sedan slutat av 1800-talet skrivet utanför ingången till Universitetshusets aula i Uppsala. Glöm den gamla devisen. Du ska ut med huvet utanför boxen.

Du håller på att kvävas. Andefattigt och syrelöst. Du bevistar gruppmötet för kreativitet. Du kommer inte undan, står där med huvudet mellan plankorna i lådan och försöker andas. ”Vilka usla idéer”, tänker du, ”förutsägbart och dumt.”

Följ inte flocken. Var autentisk, personlig men inte privat. Glöm trender, skapa egna; både billigare och roligare. Var din egen trendsättare, gå din egen väg, gå på ditt sätt.

untitled

Tänk nytt, tänk kreativt, ha roligt. Köp ett rörligt intellekt (jag sa inte rörigt). Var lekfull, plocka fram fantasi och innovation. Befria dig från begränsning.

Du är nyfiken, tar hand om inspirationen, är mottaglig för intryck, stämningar och förnimmelser. Mycket bra !

Gräv där du står, guldet finns närmre än du tror.

kreativ reklam

Bryt med traditionen, bryt med det konventionella. Ta ett steg utanför lådan, skaffa en annan utsiktpunkt. Omfamna det gamla med kärlek men säg adjö: ”Adjö”

Hur har andra löst problemet? Öppna för nya idéer, men glöm inte gamla, gör tvärtom mot hur man gjort tidigare. Utvärdera.

27cc0b4

Förkasta rutinerna. Se alternativen. Tänk på tvärs med vad som är brukligt. Ta risker, gå inte massans upptrampade väg, finn stigen vid sidan. Överraska dig själv med det oväntade.

Tänk utanför ramarna, annorlunda och okonventionellt. Så säger inte bokförlagschefen, så tänker reklambyråchefen. Sänk Jante med bly och fotboja i Finska viken. Du gör allt detta med blod, svett och tårar. Du finner inspiration och glädje. Chefen ler och ber dig följa normen. Var kreativ.

Skaffa en revolver. Skjut honom!

INGENTING ÄR SANT, ALLT ÄR TILLÅTET

Rubriken är ett citat från den amerikanske författaren William Burroughs (1914 -1997). Det speglar vår tid i högsta grad. Fake news, börnoterade företag med hemligt säljande av kundidentiteter, youtubers, bloggare, CSR och all slags dold reklam. Allt har en gigantisk samhällpåverkande roll.

Jorden krymper. En homogen målgrupp istället för individer med varierade preferenser och smak. (Tack Facebook och andra algoritmbaserade spioner). Globaliseringen medför att enorma målgrupper adresseras av standardiserade budskap. Nationsgränser försvinner med den globala kommunikationen, provinsiella egenheter, det genuina blir alltmer svårfunnet i en värld av gallerior med samma varumärken. Språket anglifieras. I butiken vet du inte vilket land du är i. Det är dags att hälsa den globala företagsfascismen välkommen.usa i sverige haha

Butik i Stockholm eller New York?

Medvetenheten om  miljöpåverkan accelererar. De etiska frågorna aktualiseras även i marknadsföringen och företagen känner ett ökat ansvar att sköta sig. Genom företagens SCR-verksamhet (Social Corporate Responsibility) ökar medvetenheten om personligt ansvar. Ett oetiskt agerande i ett land får lätt globala konsekvenser för varumärket. Uppmärksamheten för Nikes fabriker i Asien kunde skapat en större kris än vad den gjorde. Den noteradas av bland andra Robert Goldman och Stephen Papsons inlägg i boken The Advertising and consumer culture reader: “When Press for Change and Campaign for Labor Rights bring unacceptable workplace practices into the light of public discourse, the sign value of the swoosh may become tarnished.”

1200px-Logo_NIKE_svg

CSR-frågor är Big business. Det handlar om att upprätthålla ett företags trovärdighet. Företaget måste inte bara tillfredsställa kundernas materiella behov, utan tydligt kommunicera ansvar och förhållningssätt till samtliga intressenter. Varumärkesutvecklaren David Aaker knyter an till företagets anseende genom vad han kallar Brand Equity: ”A unigue set of brand associations that the brand strategist aspire to create or maintain.” Associationerna representerar vad varumärket står för och inbegriper ett löfte från hela organisationen, menar Aaker.

“As the world grows more unified, it becomes increasingly difficult to suppress entirely those gaps between image and practice, between humanism and capitalism, between moral philosophy and the bottom line of corporate profit growth”, framhåller Goldman och Papson vidare i The Advertising and consumer culture reader.

De immateriella rättigheterna till Coca Cola värderades 2011 till 71,9 miljarder dollar, Varumärket Nike värderas också högt. Värdet på Facebooks varumärke sjunker med nya skandaler. En ändring i världsopinionen får ödesdigra konsekvenser för hur man uppfattar ett företags tjänster eller produkter. Associationer är varumärkets byggstenar och ligger till grund för varumärkets värde.

Genom att missbruka etiska spelregler förbrukas trovärdighet och respekt för normer inom reklam som kommunikation. Dold eller omarkerad reklam förekommer i film, bloggar, reportage och sociala medier som utger sig för att vara journalistiska, men som har ett annat syfte.

 

untitled

Supersuccé för svensk produktplacering i tv-serien Solsidan.

Reklam – nej tack är idag en standardfras på nästan varje brevinkast. Ett sätt för företagen att kringgå reklamtrötthet är att gömma reklam där det inte syns att det är just reklam. (Själv har jag en lapp på min brevlåda där det står: “ENDAST REKLAM, TACK. Inga räkningar.” Det har funkat sådär. Reklamen har pumpats in med råge, men räkningarna har inte uteblivit).

”Traditionell reklam har ofta en avsändare, och vi blir ofta misstänksamma mot övertalningsförsök”, säger ekonomie doktor Erik Modig i en artikel i Aftonbladet. ”I stället för att betala dyra pengar för att synas går man direkt till produktionsbolagen, då får man mer makt för pengarna” fortsätter han.” Men det är väldigt viktigt att de är tydliga med att de är avsändaren.”

untitled 7

Dold eller omarkerad reklam är idag ofta förekommande fall hos marknadsdomstolen. På sociala medier visar influencers – bloggare och youtubers upp produkter de rekommenderar och hur de fungerar. Att reklambudkapet från ett företag paketeras med avsikt att få dig att tro, att det kommer spontant från någon du beundrar, har blivit allt vanligare. De budskapen eskalerar och är ett sätt att kringgå reklamtröttheten. Men omarkerad reklam leder till misstänksamhet. Total paranoia. Och bristande tillit till människor har en negativ samhällspåverkanade roll. Beroende på vems perspektiv man anlägger.

Tv:n som förr hade en samlande effekt likt lägerelden har idag bytts ut till mobilen, datorskärmen med gillaknappen. På internet lämnar du digitala spår. ”Tyst skvaller lagras genom din kommunikation för att du ska få lämplig reklam.” framför Jan Nolin i SR, 2016.

Sut Jhally citarar i boken The Advertising and consumer culture reader Englands dåvarande premiärminister Margaret Thatcher: ”There is not such a thing as ’society’”. Implicit kan tolkningen vara att reklamen sedan länge inte adresserar oss som medlemmar med kollektiva värderingar utan som individer. Den målgruppsanpassade reklamen träffar oss idag mer exakt och utan att vi märker det. Exempel på detta är Facebooks affärsmodell som även ligger till grund för Googles

1501176557-8484

Idag kämpar Facebook med sin trovärdighet. Människors beteenden och identitet är under företagens lupp. När erkänns den ultimata företagsfascismen som en naturlig del av allt liv? Kommunikationskontroll i alla led?

Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Detta menar jag är ett stort hyckleri. I årskurs 4-6 påstås barnen lära sig att förstå hur reklam fungerar och att det inte är tillåtet att göra smygreklam. Å andra sidan säger nationalekonomer att en ökad konsumism är nödvändig för att få samhällsekonomin att snurra – förutsättningen för expansion och jobb. Det paradoxala är att många anser att ett okritiskt konsumentbeteende är en förutsättning för tillväxt. Vad och vem vill du tro på?

Reklambudskapen har kraft att konsolidera eller låsa upp normer och värderingar. ”Vissa aktiviteter har ansetts vara viktigare, svårare eller mer värda än andra. Att kriga, engagera sig i samhället, hantera teknik, försörja familjen, ta initiativ, fatta beslut är mer värt än att uppforsta barn, laga mat, vårda gamla och sjuka” hävdar författarna Carlsson och Koppfeldt i ett utdrag ur Visuell retorik.

Dold reklam innebär en avgörande samhällspåverkan. Ingen litar på någon. Alla försöker sälja något. Vad är det för logo som sticker upp ur grannens bakficka?

 

 untitled 4

 

 

LÅT SKVALLERPRESSEN DÖMA !!!

lönsam 3

Eftersom jag är svensk och rädd för att sticka ut och att framföra min högst personliga åsikt, eller synpunkt och stå för den, säger jag att jag tänker, i stället för tycker, tror, menar, anser eller påstår . Att tänka är i mitt fall en smickrande överdrift. Jag har nog aldrig tänkt en tanke i hela mitt liv.

Jag tänker att en positiv aspekt av Metoo är att vi fått ett angiverisystem som heter duga, folk- och mediatribunaler istället för domstolar. Drönare som flyger utanför fönstren till sängkamrar för att se om det går rätt till därinne. I demokratisk ordning. Bilderna från drönaren skickas till skvallerpressen som är kunniga domare och avgör om det gått hett till bakom glaset.

hexe-besen

En annan fördel med Metoo är att vi slipper riskera att likna de medeltida häxprocesserna, kallade Det stora oväsendet på 1600-talet. Ange, peka ut och döma.

hqdefault

 

Jag hävdar att Metoo har påverkat mig på djupet. Jag ser inte längre åt en kvinna, ty jag vet inte vilken blick som är godkänd. Osäkerheten på hur, när och var jag får titta är stor.

proces-justice-full-11971341

Ett lagförslag på remiss föreslår tydliga lagar för hur mannens blick ska se ut för att passera, vara godkänd och klibbfri. Vem vill inte vara PK i dessa dagar?

hqdefaultGQ1GRC09

Följande har i förtröstan skrivet på Metoo-uppropet:

akademikernas upprop

myndighetsvärldens upprop

hr och personalvetarnas upprop

transportbranschens upprop

förföljda mäns upprop mot psykisk misshandel

finlandssvenska uppropet

traktorernas upprop

journalisternas upprop

nationaluppropet

förlags-, bok- och litteraturvärldens upprop

försvarets upprop

personliga assistenters upprop

hela havet stormar upprop

skolpersonalens upprop

kulturarbetarnas upprop

politikernas upprop

uppsalastudenternas upprop

pensionärernas upprop

upprop av kvinnor och transpersoner i prostitution

fackföreningsrörelsens upprop

bank-, finans- och försäkringsbranschens hopslagna upprop

gud fan själv och satans upprop

sabba

hårdrockarnas upprop

yrkesverksamma inom bild- och formkonsten

räddningstjänstens upprop

syslöjdföreningars upprop

nattklubbsbranschens upprop

sjökvinnornas upprop

juristernas upprop

bakom scen och kamera folkets upprop

modebranschens upprop

skoledarnas upprop

glada sexmissbrukares upprop

vårdpersonalsuppropet

musikbranschens upprop

polisernas upprop

kvinnor med strap-ons upprop

psykologernas upprop

pedofilernas upprop

socialarbetarnas upprop

bevakningsbranschens upprop

uppropet för adekvat vård efter övergrepp

det frikyrkliga uppropet

man och kvinna på skaft

reklam-, pr- och kommunikationsbranschens upprop

träningsbranschens upprop

byggbranschens och arkitekternas upprop

hus i vinkel ingenjörers upprop

komikernas upprop

de gröna näringarnas upprop

ekologiska matvänners upprop

skogsbranschens upprop

kvinnor med normbrytande funktionalitet eller funktionsnedsättning

dövcommunityts upprop

kampsportarnas upprop

upprop mot män med farlig blick

teknikbranschens upprop

cirkusvärldens upprop

idrottsrörelsens upprop

dansarnas upprop

circle-dancing-8152

utrikesförvaltningens upprop

skolelevers upprop

skådespelarnas upprop

upprop mot hedersrelaterat våld och förtryck

kvinnor och icke-binära i beroende, missbruk, kriminalitet och prostitution

läkarnas upprop

arkeologernas upprop

svenska kyrkans upprop

restaurangbranschens upprop

kriminalvårdens upprop

våldsamma mäns upprop

sångerskorna upprop

hästnäringens upprop

speluppropet

patienternas upprop

fritidsledarna och ungdomsverksamhetsuppropet

ålänningarnas upprop, tänker jag.

untitled

PS. Tavlan i inledningen  “Blir du lönsam lille vän”  är från 1972 och målad av Peter Tillberg.

JAG ÄR NYANLÄND, JAG KOM JUST

stora_sjofallet_laponia_lapplappland-135

Jag är nyanländ, Jag kom just med planet från Stockholm och klev ut till min arbetsfria industripicknick i Lappland. Sommaren står i full blom. Juli månad har anlänt till det svenska landskapet och har redan hunnit skänka sol och regn. Juli och jag kommer att stanna hela semestern till augusti.

Det blir lätt missförstånd kring ordet ”nyanländ”. När mina vänner från Kanada kom på besök frågade någon hur vi hade det. Jag svarade att de just kommit, att de är nyanlända. ”Jaså, de är flyktingar?”, ”Nej, de är på semester, de kom igår. De kommer från Kanada. De flyr inte från något krig,”, förklarade jag.

525px-Farewell_to_home,_Göteborg,_1905

Jag vet inte vilken smartass det var som började måla om verkligheten med ordet ”nyanländ.” Sannolikt PR-avdelningen på en statlig reklambyrå. Att vända begrepp till sin motsats, eller att kidnappa en motståndares slogan blir allt populärare. Flickan är en pojke, arbetaren högerkonservativ, färgen svart ett slags vit.

Med ”Arbeit macht frei” gjorde Det nya arbetarpartiet succé med stupstocken som final. Var det inte också en PR-firma som återanvände ”Alla ska med” till valaffischerna 2006?  Alla förfalskar varandra, alla älskar fake news. Även Donald Trump.

Att ge ord ett nytt associationsvärde tycks vara poängen. Att vända en negativ klang till en positiv kan bidra till att göra det kortvariga permanent. Så måste byrån ha tänkt – triangulering − semester, invandring, nyanländ.

Exper0

I landet Lagom skruvar man oroligt på sig inför för obekväma ord. Historieböcker revideras, ord plockas bort, skaparna demoniseras. Du får inte umgås med laddningar som har fel associationer. Invandrare och rapeplay är riskabla ord. Syns du vid dem kan du stämplas som rasist eller stå för sexuella trakasserier. Använd mildare varianter som kan upplevas mindre stötande. Annars är det tyvärr kört för dig, PK.

Den statliga PR-byrån basunerade ut ”nyanländ” och gjorde ordet ”invandrare” politiskt inkorrekt. Trianguleringen parkerade det nya ordet intill semester. En lustfylld känsla tog över den tidigare negativa konnotationen. Automatiska folksjälar följde lydigt efter − som i ”Följa John syndromet.” Robotarna började upprepa ”nyanländ” som papegojor, men de menade inte turisterna i hotellfoajén som just anlänt.

21552_Emigrantvisor

När jag flyttar till Irak för att festa loss, träffa kvinnor på barer och för att bygga en svensk kyrka räknar jag med att få respekt av mina nya grannar. Ekonomisk hjälp och stöd för mitt nya liv har jag hört är möjligt av släktingar som redan bor där. Naturligtvis vill jag behålla min identitet och få leva ut den svenska folksjälen ohämmat. Fläsk med bruna bönor, köttbullar med lingonsylt och folkdans är traditioner jag tar med. Liksom IKEA-möblerna och dörrmattan och jultomten.

muslims-protest-outside-the-french-embassy-in-london_1466851-e1419395299198

Jag tänker dock inte gifta bort mina döttrar till en vän av familjen. Sharialagar får ge vika för demokrati med allas lika värde. Jag hoppas detta inte skapar svårigheter för mig i mitt nya muslimska land?

Får jag inte asyl kan en hjälporganisation säga att jag blivit traumatiserad. Då får jag stanna i Irak. Mina skäl är att jag fick problem efter en börskrasch i Sverige.

Ur ett historiskt perspektiv är jag en utvandrare, en smålänning från 1865 som gav mig av för att fly arbetslöshet, fattigdom och svält. Att leva på potatisskal är ingens melodi i längden. Jag gav mig av.

Udvandrere-på-Larsens-Plads_-Billede-af-Edvard-Petersen-1890

I irakiska ögon är jag en invandrare då jag lever där. I den stund jag satt min fot i deras land är jag nyanländ, men det går fort över. Epitetet gäller bara ett par dagar. Så länge jag är nyanländ kategoriseras jag som semesterfirare. En sund och ärlig attityd.

Men när insikten växer att jag kommit för att börja ett nytt liv, tala mitt språk, bygga skolor och dela med mig av svensk tradition blir det andra bullar. Men framför allt när jag startar en kristen kyrka med kors och bibelmöten.

christianpersecution01

Jag räknar inte med att få det ekonomiskt bättre i Irak än jag har det i Sverige, tvärtom. Men jag tänker mig att få respekt, förståelse, någonstans att bo, erbjudas gästfrihet och ett enkelt jobb. Jag önskar att få gehör för min kristna tro och för att kunna starta en koloni med själsfränder, ja, artfränder från min svenska kultur.

Följ mig, jag anländer snart. Jag flyttar till Irak.

migration-illustration-2000-920x400

 

I Migrationsverkets beskrivning räknas de med uppehållstillstånd som nyanlända. Vad de kallar en turist som just anlänt är okänt.