BIKT

Kortdikten är hämtad ur samlingen Dom Dödas Pornografi, 1997
Musik: Skopolamin