IDOL

Antiken dyrkade kropp och själ. Idag hyllar vi dumheten och det identitetslösa. Sann originalitet är ett hot mot den härskande medelmåttan. Men med kloningen kan vi bli som fåret Dolly, eller som dörrvakter till inneställen i Stockholm city. Det får mig att tro på framtiden.

Att det syntetiska klädmodet sammanfallit med en tid av genetisk design är ingen slump. Konstgjordheten är ett uttryck för människans omedvetna önskan om odödlighet, att bli en maskin. Ibland tycker jag mig se människor som nästan ser ut som människor.

Ponera samhället är ett svartbygge, en produkt ämnad gå sönder. Bara för att producera nytt. Ett exempel på det ekonomiska förnuftet som gjort bort sig kapitalt är skivbranschen. Artister med 1 års garanti är dömda att konsumeras till frukost och glömmas till lunch. Kopior av kopian ska öka efterfrågan på originalet. Flickorna viftar med häcken och sjunger att de vill ha *** utan att säga det. Pojkarna sjunger också kontaktannonsen fullt ut.

Dagligen serveras vi tomma, uttryckslösa artister i sin sprattlande och ynkliga litenhet. Ta bort effekterna runt dessa fantastiska idoler, vad finns kvar? Sträck ut ditt medlidande till denna leende plastbit som krälar vid dina fötter i en bön om bekräftelse. Underhållning?

Vanheder är ett tusenfalt bättre ord.