November 17, 2018

MULTIMEDIA – Paradis av plast

Jag tror Carl von Linné skulle vara nöjd med ett paradis av plast, konstgjorda människor, syntetiska material. Han skulle forska i dem och finna dem naturliga för den nya tiden” /iodine Jupiter

Dikten spelades in under rubriken Talad rock`n´roll/Det talade ORDET som rockupplevelse.

Inspelat på Poeternas Estrad, Kafé 44
Dokumentation av Kjartan Slettemark.

[ Tillbaka ]