June 26, 2016

MULTIMEDIA – Bikt

Kortdikten är hämtad ur samlingen Dom Dödas Pornografi, 1997
Musik: Skopolamin

[ Tillbaka ]