caddy lik 4

TA BILEN, VÄGRA SL

Slutstation. En högtalarröst informerar: ”Avstigning för somliga trafikanter.” ”Är det mig de syftar på?” tänker jag oroligt. Menar de inte samtliga trafikanter. ”Vad har jag gjort?” Det självklara och mest naturliga alternativet till SL (Stockholms Lokaltrafik) är att ta bilen. Den ger dig integritet och en statussymbol värd Gud och familjen Adams. Att köra en… [Läs mer]